NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00, fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

ZŁĄCZA SPECJALNE KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO

W złączach kontaktu bezpośredniego sygnał optyczny z jednej części złącza do jego drugiej części jest przekazywany przez bezpośrednie zetknięcie i dociśnięcie z odpowiednią siłą wypolerowanych końcówek światłowodów wklejonych w ceramiczne (lub rzadziej metalowe), dokładne walce zwane ferrulami. Schemat takiego połączenia pokazuje rysunek poniżej. Prawidłowe pozycjonowanie ferrul względem siebie zapewnia precyzyjna tuleja (ang. sleeve) (najczęściej ceramiczna). Dociskanie z odpowiednią siłą odbywa się za pomocą sprężyn, w które wyposażone są kontakty męskie lub żeńskie. Kontakty osadzone są w tzw. insercie umocowanym w metalowym lub kompozytowym korpusie (shell’u) w:

         
Image   Image   Image
Fot.1. Przykład kontaktów światłowodowych do złącz militarnych – u góry, ze sprężyną kontakt żeński z metalową tuleją (przez szczelinę widać ceramiczną ferrulę), u dołu kontakt męski.   Rys.2. Dwie strony złącza kontaktu bezpośredniego przed połączeniem   Rys. 3. Dwie strony złącza kontaktu bezpośredniego po połączeniu
 
 

Zaletami takich złącz są:

 • stosunkowo niska cena
 • prosta konstrukcja
 • niskie tłumienie wtrąceniowe
 • stosunkowo wysoka wartość tłumienia wstecznego (w pewnych konstrukcjach możliwość stosowania ferrul AP C)
 • duża liczba kanałów (nawet 72 kanały)
  Image
  Fot. 2. Złącze burtowe (panelowe) typu THD48 (48 kanałów) wraz z kapturem ochronnym.
 
 

Do wad złącz kontaktu bezpośredniego należy zaliczyć:

 • możliwość uszkodzenia powierzchni styku włókien przez zabrudzenia
 • większa niż w złączach soczewkowych podatność na zabrudzenia
 • trudniejsze czyszczenie niż złącz soczewkowych
 • krótszy czas życia (definiowany ilością cykli łączeniowych)
  Image
  Fot. 3. Przykład złącza kontaktu bezpośredniego z interfejsem hermafrodytycznym. Złącze w obudowie aluminiowej anodyzowanej.
 
 

Radiotechnika Marketing sp. z o. o. oferuje w swoich wiązkach światłowodowych do aplikacji specjalnych następujące złącza kontaktu bezpośredniego:

 • MFM simplex, MFM duplex
 • HMFM, HMFM SM
 • HDM, HQM
 • TVP
 • BDC, MBC
 • MBP
 • RNJOP- LJTOP
 • TVOP
 • TFOCA, TFOCA II, TFOCA III- THD-48
 • FS-12
 • Seria M28876
 • Seria MIL-38999 seria III
  Image
Fot. 4. Światłowodowe złącza MIL-38999-III w wersji kompozytowej. Po lewo złącze panelowe z ukrytymi w czarnym insercie kontaktami żeńskimi, po prawej złącze kablowe bez backshell’a. Obsadzone tylko 2 kontakty z 4 możliwych do obsadzenia w wyraźnie widocznym brązowym insercie.
 
      Image
  Fot. 5. Złącza z zamkiem bagnetowym BDC w wersji niklowanej. Po lewo złącze panelowe z odkręconą nakrętką mocującą (widać o-ring uszczelniający), po prawej złącze kablowe.

OSOBA KONTAKTOWA

Jacek Rzeźnicki