NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

KABLE STANDARDOWE

Radiotechnika Marketing współpracuje z kilkoma wytwórcami kabli światłowodowych, najważniejszy z nich to Optical Cable Corporation (USA). Oprócz kabli do zastosowań specjalnych każdy z nich produkuje także typowe kable światłowodowe do zastosowań teleinformatycznych. W każdym z oferowanych typów kabli jesteśmy w stanie zaproponować doskonałej jakości włókna światłowodowe najlepszych światowych potentatów, dostosowane do potrzeb naszych klientów i współczesnych wymagań systemów informatycznych. W każdym kablu zastosowane mogą być zarówno włókna jednomodowe (SM) jak i wielomodowe (MM) różnych rodzajów i gatunków: (B1.1, B1.2, B1.3, B2, B4, OM1, OM2, OM3 itp.).

Aby łatwiej nam było dobrać dla Państwa kabel najlepiej odpowiadający Waszym potrzebom prosimy zapoznać się z podstawowymi grupami bezżelowych kabli światłowodowych:

 

Image  

Kable patchcordowe:

to najprostsza forma kabla światłowodowego przeznaczonego do użytku wewnątrz budynków. Kabel patchcordowy składa się z włókna światłowodowego pokrytego ścisłą tubą (buforem), który opleciony jest włóknami aramidowymi, otulonymi powłoką zewnętrzną wykonaną zazwyczaj z bezhalogenowego tworzywa sztucznego. Kabel taki może być produkowany w wersji jednowłókowej (simplex) lub dwuwłóknowej (duplex). Jego średnica zewnętrzna zależy od rodzaju złącz jakie mają być na takim kablu instalowane i może wynosić od 2 do 3mm. Dostarczamy także kable patchordowe dla złącz SFF (np. MT-RJ) o średnicy zewnętrznej 2x1,6mm o przekroju „8” z włóknem w buforze 600µm lub o przekroju okrągłym i średnicy 2,9mm z włóknem w buforze 900µm.

 

Fot. 1. Kabel patchcordowy (simplex u góry, duplex na dole)

Image
Fot. 2. Kable dystrybucyjne (od góry: bez pancerza, z pancerzem z blachy karbowanej i z pancerzem dielektrycznym z włókna szklanego)
 

Kable dystrybucyjne:

to kable o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Mogą pełnić rolę kabli magistralnych pomiędzy budynkami jak również łączyć urządzenia teleinformatyczne zainstalowane na różnych piętrach tego samego budynku. Występują zarówno w wykonaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych (mogą posiadać też pancerz metalowy lub dielektryczny). Kilka…kilkadziesiąt włókien światłowodowych, każde we własnej ścisłej tubie (buforze) jest oplecione włóknami aramidowymi nadającymi kablowi wytrzymałość mechaniczną. Całość pokryta jest powłoką z tworzywa sztucznego na którą opcjonalnie może być nałożony pancerz i zewnętrzna powłoka ochronna. Pancerz może być wykonany z karbowanej taśmy stalowej lub włókien szklanych. Kabel taki umożliwia bezpośrednie instalowanie złącz światłowodowych na włóknach w buforze 900µ m, co w porównaniu do kabli żelowanych, w znaczący sposób podnosi niezawodność instalacji, upraszcza mocowanie kabla w kasecie przyłączeniowej, skraca czas potrzebny na wykonanie instalacji i obniża koszty instalacji.


Image  

Kabel rozdzielcze (breakout):

przypominają swoją strukturą wiązkę simpleksowych kabli światłowodowych zamkniętych we wspólnej powłoce. Włókno światłowodowe w takich kablach jest najlepiej zabezpieczone (kable takie mają największą wytrzymałość mechaniczną), ale powoduje to wzrost średnicy i wagi kabla. Mogą występować w wersji z pancerzem metalowym lub dielektrycznym (jak kable dystrybucyjne). Taka struktura kabla pozwala w znacznym stopniu wyeliminować połączenia patchcordowe, gdyż każde włókno zabezpieczone swoją powłoką i oplotem aramidowym może być doprowadzone bezpośrednio do urządzenia aktywnego sieci optycznej. Konstrukcja modułu (sub-kabla) umożliwia bezpośrednie montowanie złącz światłowodowych identycznych jak te stosowane do wykonywania patchcordów.

Fot. 5. Kabel rozdzielczy (breakout)

Image  

Kable dystrybucyjne grupowe:

są wiązką kabli dystrybucyjnych zamkniętych we wspólnej powłoce z tworzywa sztucznego. Idealne na rozwiązania mieszane, gdzie należy ze sobą połączyć urządzenia umieszczone w różnych szafach/stojakach, wtedy każdy stojak może mieć swój własny kabel dystrybucyjny, co zwiększa czytelność połączeń a zatem poprawia serwisowalność sieci. Wygodna propozycja dla instalacji gdzie równolegle prowadzone są włókna SM i MM. Występują w wersji wewnętrznej i zewnętrznej, mogą posiadać dodatkowe zbrojenie metalowe lub dielektryczne.

Fot. 6. Kabel dystrybucyjny grupowy.

Image  

Kable z elementem nośnym („ósemkowy”):

wykorzystuje się je do łączenia pomiędzy budynkami drogą napowietrzną. Ich przekrój przypomina cyfrę „8” gdzie jedna część jest liną nośną (stalową lub dielektryczną), zaś druga część jest kablem światłowodowym o strukturze dystrybucyjnej. Ich specjalną cechą jest wykonanie powłoki z materiału odpornego na działanie promieniowania ultrafioletowego. Do kabli tego typu dostępne są specjalne zawiesia blokujące (zaciskające) się samoczynnie na linie nośnej pod wpływem siły ciężkości.

Fot. 7. Kabel ze stalową linką nośną.

Image  

Kable samonośne:

zastosowanie identyczne jak w przypadku kabli z elementem nośnym. Struktura niemal identyczna z dystrybucyjną. Wyróżnia je duża ilość włókna aramidowego zapewniająca olbrzymią wytrzymałość na zrywanie. Całkowicie dielektryczne, bardzo elastyczne.

 
Fot. 8. Kabel samonośny. Zwraca uwagę duża ilość włókien aramidowych.

Image  

Osłony do włókien optycznych:

stosowane tam gdzie konieczne jest zabezpieczenie włókien światłowodowych rozplecionych końców kabli zarówno żelowanych jak i bezżelowych. Oferujemy osłony do włókna w pokryciu akrylowym (250µm), buforze (900µm) jak i włókien wstążkowych.

Osłony takie wykonane są w postaci rurek o średnicy wewnętrznej 450µm (zewnętrznej 900µm) lub wewnętrznej 1100µm (zewnętrznej 1500µm) oplecionych włóknem aramidowym zabezpieczonym powłoką z tworzywa sztucznego. Osłona przypomina kabel patchcordowy (simplexowy lub duplexowy), z którego zostało wyciągnięte włókno.

Dla włókien wstążkowych rurka ma przekrój prostokątny i może przyjąć wstęgę do 12 włókien optycznych.

Fot. 9. Osłona duplexowa i osłona na włókna wstążkowe.

OSOBA KONTAKTOWA

Jacek Rzeźnicki