NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

MODYFIKACJE URZĄDZEŃ DLA POTRZEB EMC

Dla urządzeń, których konstrukcja nie pozwala na spełnienie wymogów norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, projektujemy i dostarczamy dedykowane systemy przeciwzakłóceniowe. Bazując na wieloletnim doświadczeniu praktycznym naszych specjalistów, możemy zaproponować opracowanie i wprowadzenie do konstrukcji urządzenia modyfikacji pozwalających na uzyskanie pełnej zgodności z wymogami właściwych norm EMC. Wszystkie prace wykonywane są w ścisłej współpracy z biurem konstrukcyjnym Klienta. Własne laboratorium badawcze umożliwia nam prowadzanie regularnych testów modyfikowanych urządzeń na każdym etapie usługi, co znacznie obniża koszty i przyspiesza proces opracowywania potrzebnych zmian.

Oferujemy usługi nie tylko w zakresie uzyskania zgodności urządzeń z normami dotyczącymi emisji zaburzeń radioelektrycznych, ale także zapewnienia wzajemnej współpracy pomiędzy podsystemami przy integracji i wdrożeniach złożonych systemów elektrycznych i elektronicznych.

Po zakończeniu prac konstrukcyjnych zapewniamy wykonanie badań końcowych, pozwalających zweryfikować skuteczność wprowadzonych zmian.

Modyfikacje, które z powodzeniem wdrożyliśmy do wyrobów Klientów dotyczyły m.in.: wozów bojowych, samochodów ciężarowych, okrętów podwodnych, instalacji przemysłowych, automatyki budynkowej, czy urządzeń audio-video.

Przy świadczeniu tak zaawansowanej usługi kluczowe znaczenie mają dwa aspekty: doświadczenie i zaufanie. Oba znalazły wielokrotne potwierdzenie podczas licznych prac wykonywanych na rzecz naszych Klientów, zarówno z branży militarnej, jak i cywilnej.

Ulotka informacyjna RM Dedykowane rozwiązania problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) - (PL)

 

 
 
 

OSOBA KONTAKTOWA

Krzysztof Krawczyk