NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

Zasilacze AC\DC serii ZRM

tuacjach, gdy zasilanie elektroniki pokładowej realizowane jest ze stacjonarnego systemu zasilania bądź zainstalowanego w pojeździe agregatu prądotwórczego 230/400VAC, do zasilania elektroniki pojazdowej wykorzystuje się zasilacze.
 
Seria zasilaczy stabilizowanych ZRM produkowanych przez RM charakteryzuje się wykorzystywaniem wysokosprawnych technologii przetwarzania energii, uzyskując sprawność energetyczną powyżej 90% w szerokim zakresie ich pracy. Tak wysoki parametr sprawności pozwolił zrezygnować z chłodzenia urządzenia z wykorzystaniem wentylatorów i zastąpić je tzw. chłodzeniem pasywnym. Wpłynęło to znacząco na zwiększenie niezawodności urządzeń. Sprawność urządzeń ma zasadnicze znaczenie dla bilansu cieplnego pojazdu, który brany jest pod uwagę podczas projektowaniu systemu klimatyzacji pojazdu. Wysoka sprawność zasilaczy powoduje, że maksymalnie 10% ich mocy elektrycznej jest oddawane do otoczenia w postaci ciepła. Zasilacze posiadają funkcjonalność ładowania akumulatorów.