NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

TABLICE PRZYŁĄCZY ZASILANIA (TPZ)

Tablice Przyłączy Zasilania zapewniają bezpieczne dołączenie pojazdu do stacjonarnego systemu energetycznego bądź polowej stacji zasilającej. Tablice wykonywane są wyłącznie jako dedykowane do pojazdu. Posiadają wszystkie zabezpieczenia wymagane odnośnymi normami. Mogą być wykonane w wersji z zabezpieczeniami przeciwko bezpośrednim albo pośrednim wyładowaniom atmosferycznym. W zależności od wymogów zamawiającego możliwe jest wykonanie TPZ o stopniu szczelności do IP67.

 
TPZ do kołowego WD RAK    TPZ do kołowego WD RAK