NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

SYSTEM FILTROWENTYLACJI AC169-BYRM

  Filtrowentylacja produkowana jest w RM z wykorzystaniem zasadniczych podzespołów firmy AMETEK Aircontrol Technologies. Wyrób przeznaczony jest do oczyszczania powietrza z par i aerozoli bojowych środków trujących, płynów promieniotwórczych, toksycznych substancji przemysłowych, aerozoli biologicznych oraz pyłów neutralnych.

Filtrowentylacja posiada dwa niezależne obiegi pozwalające na pacę w trybie wentylacji (z pominięciem filtropochłaniacza) i filtrowentylacji, gdy skażone powietrze przepływa przez filtropochłaniacz. Tryb pracy wyzwalany jest sygnałem z urządzenia wykrywającego skażenie albo ręcznie na pulpicie sterowania.

 

Napięcie zasilające:

27VDC

Pmax:

1300W

Wydajność:

200m3/h

Odporność środowiskowa:

NO-06-A103:2005 do grupy N.11-UZ-I-A

Skuteczność oczyszczania powietrza:

NO-42-A211:2004 i NO-42-A212:2004

Temperatura pracy:

-50°C do +50°C

EMC:

NO-06-A200