NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

Falowniki DC/AC serii IRM

IRM01 to zaawansowany technologicznie falownik z sinusoidalnym napięciem wyjściowym, przeznaczony do stosowania w pokładowych systemach zasilania pojazdów wojskowych. Bazuje on na połączeniu technologii MOSFET oraz IGBT i umożliwia pracę urządzeń zasilanych z napięcia sieciowego ~230 V / 50 Hz, w warunkach, kiedy korzystanie ze stacjonarnej sieci zasilającej jest niemożliwe, a dostępne jest tylko pojazdowe zasilanie pokładowe 24 V DC. Parametry falownika IRM01, a w szczególności jego moc, zostały dobrane optymalnie, aby spełnić wymagania odnośnie obciążalności, a jego waga była mała i rozmiar wciąż pozostawał kompaktowy. Zaletą IRM01 jest chłodzenie pasywne, które umożliwia bezgłośną pracę urządzenia i daje mu dużą odporność na trudne warunki pracy w porównania do urządzeń chłodzonych wentylatorowo. Zaletą jest także szeroki zakres zmian wejściowego napięcia zasilającego, wysoka sprawność energetyczna i sinusoidalne napięcie wyjściowe. Ta cecha jest szczególnie istotna w sytuacjach, gdy w grę wchodzi żywotność urządzeń zasilanych z falowników. Typowe falowniki, które nie charakteryzują się napięciem sinusoidalnym na wyjściu, stawiają znacznie wyższe wymagania odnośnie parametrów dla większości urządzeń odbiorczych i często powodują zwiększenie ich zawodności. Prostota obsługi, standardowe złącze wyjściowe, a także zabezpieczenia: temperaturowe, przeciwzwarciowe i przeciążeniowe, dodatkowo zwiększają wartość użytkową IRM01.

Przedstawione rozwiązanie jest kompletnym i łatwo konfigurowalnym, pokładowym systemem zasilania oraz dystrybucji energii elektrycznej, dedykowanym do pojazdów wojskowych. W jego skład wchodzą urządzenia i podzespoły, takie jak: zasilacze z serii ZRM (AC/DC), przetwornice PRM (DC/DC), falowniki IRM (DC/AC), układy dystrybucji energii SRM, specjalizowane wiązki kablowe, filtry przeciwzakłóceniowe FRM i inne. W skład systemu wchodzą również urządzenia dbające o kondycję zespołów akumulatorów, zarówno pojazdowych jak i tych wykorzystywanych do zasilania pokładowych systemów elektronicznych. Do grupy tych urządzeń należy m.in. seria układów ładowania akumulatorów LRM oraz układ nadzoru napięcia LVD, który może być integrowany z wieloma innymi urządzeniami, bezpośrednio współpracującymi z akumulatorami. Do ich podstawowych zadań należą: ograniczenie maksymalnego prądu ładowania, uzależnienie napięcia ładowania od temperatury oraz zapobieganie nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów. Są to powszechnie występujące problemy, które prowadzą do znacznego ograniczenia żywotności zdecydowanej większości stosowanych dzisiaj akumulatorów. System ten zawiera również: tablice przyłączy zasilania (TPZ) pełniące funkcję interfejsu ze źródłami energii pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, układy sprzęgające akumulatory (USA) zapobiegające konsekwencjom wynikającym z rozruchu silnika w pojazdach, gdzie zastosowano dwa zespoły akumulatorów (pojazdowe i elektroniki), czy pulpity sterownia (PS), których zadaniem jest monitoring i umożliwienie zarządzania całym systemem zasilania.

Cechą wyróżniającą elementy systemu są zastosowane specjalizowane technologie przetwarzania energii elektrycznej. Pozwalają one blokom odpowiedzialnym za konwersję energii uzyskać sprawności na poziomie nawet 98%. To powoduje, że całkowita sprawność energetyczna kompletnych urządzeń wyposażonych w zaawansowane układy filtrów i zabezpieczeń jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Taka wysoka efektywność daje możliwość rezygnacji z bardzo zawodnego chłodzenia wykorzystującego wentylatory, a dla użytkownika oznacza to również bezgłośną pracę i bardzo dużą odporność urządzeń na zapylenie. Wszystkie urządzenia systemu spełniają odnośne wojskowe, normy środowiskowe oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).