NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

BADANIA EMC

Badania kompatybilności elektromagnetycznej

Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach w pracach nad zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej, Radiotechnika Marketing w 2010 roku otworzyła nowoczesne laboratorium badawcze – Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W laboratorium prowadzone są badania EMC w dużej komorze bezodbiciowej oraz badania odporności na narażenia klimatyczne i mechaniczne na specjalnie przygotowanych stanowiskach pomiarowych. Możliwości laboratorium wykorzystywane są zarówno dla potrzeb projektowania i kontroli jakości własnych wyrobów, jak również badań zleconych przez Klientów zewnętrznych. Oferujemy nie tylko samą usługę badań na zgodność z normami cywilnymi i wojskowymi, ale również świadczymy szeroko idącą pomoc w rozwiązywaniu problemów z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej. Dla urządzeń, które nie spełniają wymogów norm opracowujemy niezbędne modyfikacje konstrukcji, umożliwiające uzyskanie pełnej zgodności z właściwymi normami EMC.

 

Komora bezodbiciowa EMC

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej jest wyposażone w najnowocześniejszą komorę bezodbiciową firmy Rainford o wymiarach 6 x 9 x 5,5 m. Komora umożliwia badania urządzeń cywilnych przy odległości pomiarowej 3 m oraz urządzeń wojskowych przy normatywnej odległości pomiarowej 1 m.

Specjalna, podwójnie ekranowana konstrukcja komory sprawia, że badane w środku urządzenia są całkowicie odizolowane o oddziaływania zewnętrznych pól i impulsów elektromagnetycznych o częstotliwościach od 10 kHz do 40 GHz. Wewnętrzne ściany wyłożone są absorberami pochłaniającymi fale elektromagnetyczne, zapobiegającymi powstawaniu wewnętrznych odbić i interferencji. Komora wyposażona jest w układ odprowadzania spalin, co umożliwia badanie silników spalinowych podczas ich pracy.

 
Wybrana grafika
     
komora drzwi
 

Dostęp do komory umożliwiają pneumatycznie doszczelniane drzwi o wymiarach 2 x 2,5 m, co pozwala na badanie obiektów o dużych gabarytach. Dla potrzeb badań urządzeń cywilnych, w tym na znak CE, komora wyposażona jest w stół obrotowy oraz pneumatycznie sterowany maszt antenowy. Badania urządzeń wojskowych wykonywane są na specjalnym stole, wykonanym zgodnie z wymogami norm NO-06-A500 i MIL-STD-461F.

W komorze EMC badania wykonywane są dla urządzeń o masie do 500 kg. Dla badanych obiektów dostępna jest sieć zasilająca jedno- lub trójfazowa o obciążalności do 32 A na fazę.

Do sterowania przebiegiem badań zaburzeń promieniowanych i odporności na oddziaływanie pola elektromagnetycznego wykorzystywane jest specjalizowane oprogramowanie Compliance 3. Wnętrze komory nadzorowane jest przez system audiowizualny, umożliwiający ciągły monitoring stanu badanych urządzeń.

     

W laboratorium wykonujemy następujące badania EMC:

  • poziomu emisji zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych w zakresie od 9 kHz do 30 MHz
  • poziomu emisji zaburzeń radioelektrycznych promieniowanych w zakresie od 9 kHz do 18 GHz
  • odporności urządzeń na pole elektromagnetyczne w zakresie od 10 kHz do 1 GHz
  • skuteczności ekranowania kabli współosiowych i wiązek kablowych w zakresie od 30 MHz do 1 GHz
  • tłumienia kabli współosiowych o impedancji 50Ω i 75Ω
  • charakterystyk częstotliwościowych podzespołów i urządzeń w zakresie od 10 MHz do 20 GHz
  • charakterystyk tłumienia filtrów przeciwzakłóceniowych
  • skuteczności ekranowania pomieszczeń w oparciu o IEEE Std 299 oraz PN-EN 50147-1
  • odporności urządzeń na zaburzenia przewodzone
 
Antena typu horn
 

Uzupełnieniem komory EMC jest bogate wyposażenie pomiarowe, dostarczone przez wiodących producentów aparatury pomiarowej, takich jak Rohde&Schwarz, TESEQ, Maturo, Tectronics itp.

W laboratorium wykonujemy badania EMC na zgodność m.in. z wojskowymi normami NO-06-A200, NO-06-A500, MIL STD-461F, oraz cywilnymi PN-EN 55013, PN-EN 55014, PN-EN 55022, PN-EN 55024, PN-EN 61000-6. Spełnienie wymogów tych norm jest podstawą do wystawienia Deklaracji Zgodności i oznaczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych znakiem CE. Wykonujemy badania także dla innych norm i Dyrektyw Unii Europejskiej.

     

Gotowa komora została poddana procesowi weryfikacji przeprowadzonemu przez jedno z wiodących laboratoriów w Europie - Seibersdorf Laboratories. Przy czym dla potrzeb potwierdzenia możliwości badania wysokich energii, wymagania dla skuteczności ekranowania zostały dodatkowo zwiększone w stosunku do wymogów norm. Wykonane testy potwierdziły zarówno prawidłowe wykonanie projektu, jak i instalacji komory.

Realizacja projektu nastąpiła przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 
Projekt współfinansowany przez EU

 

 

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej oraz kompleksowe rozwiązania umożliwiające usuniecie przyczyn niezgodności z normami dla gotowych urządzeń.

 

Badania odporności na narażenia klimatyczne

Badania odporności na narażenia mechaniczne

 

Ulotka informacyjna RM Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz narażeń mechanicznych i klimatycznych (PL)

Ulotka informacyjna RM Dedykowane rozwiązania problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) - (PL)

OSOBA KONTAKTOWA

Krzysztof Krawczyk