NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00, fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

FILTRY HEMP

 


Filtry HEMP na linie zasilania

Rodzina filtrów zasilania przeznaczonych do zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed wnikaniem impulsów elektromagnetycznych o dużej energii typu HEMP, NEMP i IEMI. Filtry HEMP firmy MPE Ltd. zostały zaprojektowane w celu spełnienia rygorystycznych wymagań norm MIL-STD-188-125 i DEF STAN 59-188, przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszej masy i gabarytów. Rodzina filtrów zasilania HEMP obejmuje dwie serie, różniące się tłumieniem dla zaburzeń ciągłych.

Filtry serii HEMP Standard Range skonstruowane są tak, aby umożliwić niezależną filtrację dla każdej linii zasilania. Seria HEMP Extended Performance, o zwiększonym tłumieniu dla sygnałów ciągłych, wykonana jest w oparciu o dławiki skompensowane prądowo. Dzięki temu filtry Extended Performance umożliwiają zabezpieczenie instalacji przed niszczącym działaniem impulsów elektromagnetycznych HEMP, jak i jednoczesną ochronę przetwarzanych informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym TEMPEST.

 
Filtry HEMP na linie zasilania  
 • Zgodność z wymaganiami MIL-STD-188-125-1 i -2 oraz DEF STAN 59-188 Part 1 i Part 2 dla impulsów typu E1 i E2.
 • Tłumienie 100 dB w paśmie od 14 kHz do 18 GHz dla filtrów Extended Performance.
 • Prąd znamionowy 6 – 400 A, zasilanie jedno- i trójfazowe, odpowiednie także dla prądu stałego.
 • Specjalne wykonania dla prądu znamionowego 1200 A.
 • Wyposażone w kondensatory przepustowe z funkcją samoregeneracji.
 


Filtry HEMP na linie kontrolne i sterujące

Rodzina wieloliniowych filtrów na linie sterujące i kontrolne, wykorzystywanych w różnorodnych obwodach instalacji wymagających zabezpieczenia przed wnikaniem impulsów typu HEMP. Filtry zapewniają niezależną filtrację każdej linii i posiadają indukcyjny charakter od strony zacisków wejściowych, w celu uzyskania optymalnego tłumienia zarówno dla zaburzeń ciągłych, jak i impulsowych. Filtry AC spełniają wymagania MIL-STD-188-125-1 i -2 dla linii sterujących o napięciu >90 V, filtry DC spełniają wymagania MIL-STD-188-125-1 i -2 dla linii sterujących o napięciu <90 V.

 
Filtry HEMP na linie kontrolne i sterujące  
 • 2, 4 lub 8 indywidualnie filtrowanych obwodów o prądzie znamionowym 1 A.
 • Zgodność z wymaganiami MIL-STD-188-125-1 i -2 dla impulsów typu E1.
 • Tłumienie 100 dB w paśmie od 100 kHz do 1 GHz i więcej.
 • Wykonania dla obwodów prądu stałego i przemiennego.
 • Zakres temperatur roboczych od -40°C do +50°C.
 • Wyposażone w kondensatory przepustowe z funkcją samoregeneracji.
 


Filtry HEMP na linie telefoniczne

Rodzina filtrów HEMP przeznaczonych dla linii telefonicznych wymagających zabezpieczenia przed impulsami HEMP typu E1 i E2, według MIL-STD-188-125-1 i -2. Filtry zapewniają niezależną filtrację każdej linii i posiadają indukcyjny charakter od strony zacisków wejściowych, które dodatkowo wyposażone są w ograniczniki przepięć, odpowiednie dla impulsów o bardzo dużej energii. Umożliwia to uzyskanie optymalnego tłumienia zarówno dla zaburzeń ciągłych, jak i impulsowych.

 
Filtry HEMP na linie kontrolne i sterujące  
 • Filtracja od 2 do 100 przewodów (1 do 50 symetrycznych par).
 • Zgodność z wymaganiami MIL-STD-188-125-1 i -2 dla impulsów typu E1 lub E1 i E2.
 • Tłumienie 100 dB w paśmie od 100 kHz do 1 GHz i więcej.
 • Zastosowania na liniach telefonicznych 300/600Ω.
 • Zakres temperatur roboczych od -40°C do +50°C.
 • Wyposażone w kondensatory przepustowe z funkcją samoregeneracji.
 


Noty Aplikacyjne

Filtry TEMPEST i HEMP – porównanie wymagań

Krzysztof Krawczyk