NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00, fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

FILTRY DO BEZPIECZNYCH INSTALACJI SIECIOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH


MPE Control Line

Rodzina filtrów MPE Control Line obejmuje jedno i wielowejściowe filtry przeznaczone dla linii kontrolno-sterujących i niskoprądowych linii zasilania. Mogą być one stosowane w różnorodnych aplikacjach, takich jak pomieszczenia ekranowane, instalacje przemysłowe, czy ochrona informacji niejawnych. Wszystkie filtry z tej rodziny mogą zostać wyposażone w opcjonalne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które umożliwiają dodatkową ochronę obwodów przed impulsami typu EMP, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi stanami przejściowymi występującymi w przewodach.

 
Filtry MPE Control Line  
 • 2, 4 lub 8 indywidualnie filtrowanych linii o prądzie znamionowym od 1 do 10 A.
 • Tłumienie 100 dB od 14 kHz do 1 GHz i wyżej.
 • Wykonania dla obwodów prądu stałego i przemiennego.
 • Zakres temperatur roboczych od -40°C do +55°C.
 • Wyposażone w kondensatory przepustowe z funkcją samoregeneracji.
 • Opcjonalne zabezpieczenia przepięciowe.

Karta katalogowa

 


MPE Data Line

Filtry o wysokim tłumieniu, przeznaczone dla linii cyfrowej transmisji danych (np. ISDN, RS232, RS422 i in.) wychodzących z pomieszczeń ekranowanych, oraz do ochrony informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym. Wszystkie filtry z tej rodziny mogą zostać wyposażone w opcjonalne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które umożliwiają dodatkową ochronę obwodów przed impulsami typu EMP, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi stanami przejściowymi występującymi w przewodach.

 
Filtry MPE Data Line  
 • Filtracja do 40 linii (20 par) cyfrowych linii transmisyjnych.
 • Tłumienie 100 dB dla częstotliwości do 10 GHz.
 • Pasmo przepustowe dostosowane do transmisji o prędkościach od 9,6 kb/s do 10 Mb/s.
 • Zakres temperatur roboczych od -40°C do +55°C.
 • Wyposażone w kondensatory przepustowe z funkcją samoregeneracji.
 • Opcjonalne zabezpieczenia przepięciowe.

Karta katalogowa

 


MPE Telephone Line

Rodzina filtrów o wysokim tłumieniu, zaprojektowanych do stosowania na analogowych liniach telefonicznych. Możliwość filtracji od jednej do 120 linii telefonicznych, w zastosowaniach takich, jak pomieszczenia ekranowane, centrale telekomunikacyjne, a także ochrona informacji niejawnych przed przenikaniem elektromagnetycznym. Filtry mogą zostać wyposażone w opcjonalne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które umożliwiają dodatkową ochronę każdej linii przed impulsami typu EMP, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi stanami przejściowymi występującymi w przewodach telefonicznych.

 
Filtry MPE Telephone Line  
 • Filtracja do 240 przewodów (120 symetrycznych par) i więcej na zamówienie.
 • Możliwość zastosowania na liniach telefonicznych, 300/600Ω, także dla faksu i modemu.
 • Tłumienie 100 dB w paśmie 14 kHz – 10 GHz.
 • Zakres temperatur roboczych od -40°C do +55°C.
 • Wyposażone w kondensatory przepustowe z funkcją samoregeneracji.
 • Opcjonalne zabezpieczenia przepięciowe.

Karta katalogowa

 
TE Connectivity / Corcom

TE CORCOM Signal Line

Eliminacja szumów i przesłuchów w torach transmisji RJ45 i RJ11.

Katalogi producenta

Krzysztof Krawczyk