NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

„Każde urządzenie powinno być wyposażone w filtr sieciowy. Iluzją było oczekiwanie, że bez filtru poprawnie zainstalowanego na zasilaniu, urządzenie spełni wymagania norm kompatybilności elektromagnetycznej czy to w zakresie odporności czy też emisji”

– Alain Charoy, „Kompatybilność Elektromagnetyczna”.

Zapewnienie zgodności z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest jednym z kluczowych elementów na drodze do uzyskania wysokiej jakości i niezawodności dla wszystkich projektowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Mając to na uwadze, w strukturze naszej firmy funkcjonuje niezależne Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, wyposażone w dużą komorę bezodbiciową (SAC) oraz specjalistyczną aparaturę pomiarową, która pozwana prowadzić badania EMC dla urządzeń wojskowych i cywilnych. W laboratorium i poza nim (w formie badań in-situ) wykonujemy ocenę emisji zaburzeń elektromagnetycznych oraz odporności urządzeń na zakłócenia. Badania te nakierowane są nie tylko na potwierdzenie zgodności z normami EMC, ale przede wszystkim na znalezienie rozwiązań dla problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną wyrobów. W naszym Laboratorium EMC wykonujemy także badania odporności na narażenia środowiskowe, do czego służą nowoczesna komora klimatyczna i wstrząsarka udarowa.

Niezależnie od badań w laboratorium EMC, biuro konstrukcyjne Radiotechniki Marketing świadczy usługi opracowania modyfikacji i poprawek konstrukcji urządzeń naszych Klientów, które mają na celu uzyskanie pełnej zgodności z wymaganiami EMC. Oprócz prac dla samodzielnych urządzeń, rozwiązujemy także problemy z kompatybilnością elektromagnetyczną występujące podczas integracji złożonych systemów tworzących wspólne środowisko elektromagnetyczne, takich jak instalacje stacjonarne, maszyny i pojazdy wojskowe oraz cywilne, okręty. Do modyfikowanych urządzeń oraz systemów projektujemy i produkujemy dedykowane filtry przeciwzakłóceniowe EMI. Oferujemy także gotowe filtry TEMPEST i filtry EMC, w tym filtry zasilania, produkowane przez firmy MPE Limited i TE Connectivity (Corcom), dla których jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w Polsce.