NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing
AKTUALNOŚCI

Ochrona przed impulsami typu EMP

Destructive high density electrical field radiated by a HEMP event

Wzrastająca świadomość zagrożeń płynących ze strony niszczącego działania impulsów elektromagnetycznych o bardzo dużej energii EMP (np. typu HEMP, NEMP, IEMI itp.) powoduje, że rośnie także zapotrzebowanie na skuteczne sposoby zabezpieczeń przed atakami tego typu. Krótki impuls elektromagnetyczny, o odpowiednio wysokiej energii, może spowodować natychmiastowe zakłócenie pracy, lub nawet całkowite zniszczenie niezabezpieczonych urządzeń elektronicznych, zwłaszcza tych zawierających układy półprzewodnikowe. W najbliższej przyszłości zagrożenie to nabierze jeszcze większego znaczenia, gdyż postępująca miniaturyzacja elektroniki powoduje niekorzystny wzrost jej podatności na zakłócenia i uszkodzenia. Ponadto coraz łatwiejszy staje się dostęp do źródeł silnych pól elektromagnetycznych, które mogą zostać wykorzystywane jako niszczące narzędzie w rękach grup terrorystycznych. Powszechny dostęp do źródeł zdolnych wytwarzać impulsy EMP sprawia, że ochrona przed nimi, zwana po angielsku EMP hardening, przestaje być domeną zastosowań jedynie wojskowych.

 

Podstawową drogą wnikania zaburzeń elektromagnetycznych do instalacji elektrycznych są wszelkie przewody połączeniowe, w tym linie zasilania. Dla skutecznej ochrony przed impulsami EMP nieodzowne jest więc zastosowanie właściwych zabezpieczeń na wszystkich przyłączach chronionej instalacji elektrycznej. Radiotechnika Marketing we współpracy z firmą MPE Limited, wiodącym producentem filtrów HEMP, oferuje całą gamę specjalizowanych filtrów, przeznaczonych do stosowania w obwodach zasilania, sterowania i telekomunikacji. Filtry MPE spełniają rygorystyczne wymagania normy MIL-STD-188-125, co zostało potwierdzone szczegółowymi badaniami wykonanymi w amerykańskim laboratorium Jaxon Engineering & Maintenance. Więcej informacji na temat filtrów HEMP znajduje się na podstronie Filtry HEMP w serwisie internetowym Radiotechniki Marketing.

 

Aby przybliżyć specyfikę wymagań dla filtrów HEMP, na stronie zamieszczono też notę aplikacyjną opisującą różnice i cechy wspólne, w zakresie parametrów i wymagań instalacyjnych dla filtrów klasy HEMP, oraz filtrów stosowanych do ochrony informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym TEMPEST. Nowatorska konstrukcja filtrów HEMP firmy MPE umożliwia ich jednoczesne zastosowanie do ochrony instalacji przez impulsami EMP, oraz jako filtr elektromagnetycznej emisji ujawniającej. Zastosowanie takich filtrów pozwala na znaczące obniżenie kosztów całej inwestycji, dzięki połączeniu stref ochrony EMP i TEMPEST i wykorzystaniu wspólnych elementów ochrony dla obu stref.

Notę aplikacyjną porównującą oba typy ochrony, dostępną w formacie pdf, można pobrać w tym miejscu: Filtry TEMPEST i HEMP – porównanie wymagań

Krzysztof Krawczyk

Wrzesień 2021
Maj 2021
Wrzesień 2020
Lipiec 2020
Wrzesień 2019
Styczeń 2019
Maj 2018
Marzec 2018
Kwiecień 2017
Październik 2016
Wrzesień 2016
Lipiec 2016
Czerwiec 2016
Maj 2016
Październik 2015
Wrzesień 2015
Lipiec 2015
Listopad 2014
Październik 2014
Wrzesień 2014
Grudzień 2013
Listopad 2013
Październik 2013
Wrzesień 2013
Czerwiec 2013
Maj 2013
Kwiecień 2013
Marzec 2013
Styczeń 2013
Grudzień 2012
Listopad 2012
Wrzesień 2012
Sierpień 2012
Czerwiec 2012
Marzec 2012
Luty 2012
Październik 2011
Styczeń 2011
Październik 2010
Marzec 2010
Czerwiec 2009