NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing
AKTUALNOŚCI

Ochrona przed impulsami typu EMP

Destructive high density electrical field radiated by a HEMP event

Wzrastająca świadomość zagrożeń płynących ze strony niszczącego działania impulsów elektromagnetycznych o bardzo dużej energii EMP (np. typu HEMP, NEMP, IEMI itp.) powoduje, że rośnie także zapotrzebowanie na skuteczne sposoby zabezpieczeń przed atakami tego typu. Krótki impuls elektromagnetyczny, o odpowiednio wysokiej energii, może spowodować natychmiastowe zakłócenie pracy, lub nawet całkowite zniszczenie niezabezpieczonych urządzeń elektronicznych, zwłaszcza tych zawierających układy półprzewodnikowe. W najbliższej przyszłości zagrożenie to nabierze jeszcze większego znaczenia, gdyż postępująca miniaturyzacja elektroniki powoduje niekorzystny wzrost jej podatności na zakłócenia i uszkodzenia. Ponadto coraz łatwiejszy staje się dostęp do źródeł silnych pól elektromagnetycznych, które mogą zostać wykorzystywane jako niszczące narzędzie w rękach grup terrorystycznych. Powszechny dostęp do źródeł zdolnych wytwarzać impulsy EMP sprawia, że ochrona przed nimi, zwana po angielsku EMP hardening, przestaje być domeną zastosowań jedynie wojskowych.

 

Podstawową drogą wnikania zaburzeń elektromagnetycznych do instalacji elektrycznych są wszelkie przewody połączeniowe, w tym linie zasilania. Dla skutecznej ochrony przed impulsami EMP nieodzowne jest więc zastosowanie właściwych zabezpieczeń na wszystkich przyłączach chronionej instalacji elektrycznej. Radiotechnika Marketing we współpracy z firmą MPE Limited, wiodącym producentem filtrów HEMP, oferuje całą gamę specjalizowanych filtrów, przeznaczonych do stosowania w obwodach zasilania, sterowania i telekomunikacji. Filtry MPE spełniają rygorystyczne wymagania normy MIL-STD-188-125, co zostało potwierdzone szczegółowymi badaniami wykonanymi w amerykańskim laboratorium Jaxon Engineering & Maintenance. Więcej informacji na temat filtrów HEMP znajduje się na podstronie Filtry HEMP w serwisie internetowym Radiotechniki Marketing.

 

Aby przybliżyć specyfikę wymagań dla filtrów HEMP, na stronie zamieszczono też notę aplikacyjną opisującą różnice i cechy wspólne, w zakresie parametrów i wymagań instalacyjnych dla filtrów klasy HEMP, oraz filtrów stosowanych do ochrony informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym TEMPEST. Nowatorska konstrukcja filtrów HEMP firmy MPE umożliwia ich jednoczesne zastosowanie do ochrony instalacji przez impulsami EMP, oraz jako filtr elektromagnetycznej emisji ujawniającej. Zastosowanie takich filtrów pozwala na znaczące obniżenie kosztów całej inwestycji, dzięki połączeniu stref ochrony EMP i TEMPEST i wykorzystaniu wspólnych elementów ochrony dla obu stref.

Notę aplikacyjną porównującą oba typy ochrony, dostępną w formacie pdf, można pobrać w tym miejscu: Filtry TEMPEST i HEMP – porównanie wymagań

Krzysztof Krawczyk

Marca 2024
Lutego 2024
Lipca 2022
Września 2021
Maja 2021
Września 2020
Lipca 2020
Września 2019
Stycznia 2019
Maja 2018
Marca 2018
Kwietnia 2017
Października 2016
Września 2016
Lipca 2016
Czerwca 2016
Maja 2016
Października 2015
Września 2015
Lipca 2015
Listopada 2014
Października 2014
Września 2014
Grudnia 2013
Listopada 2013
Października 2013
Września 2013
Czerwca 2013
Maja 2013
Kwietnia 2013
Marca 2013
Stycznia 2013
Grudnia 2012
Listopada 2012
Września 2012
Sierpnia 2012
Czerwca 2012
Marca 2012
Lutego 2012
Października 2011
Stycznia 2011
Października 2010
Marca 2010
Czerwca 2009