NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

PION DS INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Radiotechnika Marketing posiada pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych i tajną kancelarię. Konieczność posiadania takiego pionu jest wyznaczona profilem działalności firmy, a zwłaszcza współpracą z wojskiem i producentami sprzętu wojskowego. Pracownicy współpracujący z sektorem wojskowym, legitymują się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego do poziomów tajne  i zastrzeżone.