NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

CERTYFIKATY

Certyfikaty uzyskane przez Radiotechnikę Marketing

W wyniku audytów przeprowadzonych przez Centrum Certyfikacji Jakości uzyskaliśmy certyfikaty potwierdzające zgodność stosowanego przez nas Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami  ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.

W kwietniu 2005 r. firma została zarejestrowana przez Wojskowe Centrum Normalizacji i Jakości i Koordynacji jako NATO-wski podmiot Gospodarki Narodowej i otrzymała nr certyfikatu 0897H.

Radiotechnika Marketing  Sp. z o.o. otrzymała  koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrót technologiami o takim przeznaczeniu. Nr koncesji B-058/2005.

W roku 2007 firma otrzymała certyfikat QPL wydany przez amerykańską organizację DSCC (Defence Supply Center Columbus) przy Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych upoważniający do znakowania produkowanych złącz elektrycznych serii MIL-DTL-38999 wg standardu militarnego.

Od sierpnia 2015 posiadamy certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli potwierdzający nasze kompetencje do prowadzenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 przez laboratorium badawcze i uzyskało Certyfikat nr AB 1732

 

Certyfikat AS 9120
Certyfikat ISO 9001:2015
Certyfikat AQAP 2110:2016
Koncesja
Certyfikat WSK
Zaświadczenie NCAGE
Certyfikat akredytacji AB 1732
Zakres Akredytacji AB 1732
Potwierdzenie certyfikatów
Certyfikat VG96927
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego
Certyfikat w zakresie OiB