Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. uczestniczy w realizacji programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej".

Projekt: Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM
Beneficjent/Wykonawca Projektu: Wojskowa Akademia Techniczna (Lider), Politechnika Warszawska, PITRADWAR S.A., Politechnika Wrocławska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., Pol-Spec-Tech-Service.
Wartość Projektu: 87,2 mln zł

Wartość dofinansowania: 83,7 mln zł

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014 na realizację projektów w ramach Programu Strategicznego pn.: „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” (umowa nr DOB-1-3/1/PS/2014).


Projekt: Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej
Beneficjent/Wykonawca Projektu: Wojskowa Akademia Techniczna (Lider),PITRADWAR S.A., Politechnika Wrocławska, Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Wartość Projektu: 67,5 mln zł

Wartość dofinansowania: 60,6 mln zł

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/PS/2014 na realizację projektów w ramach Programu Strategicznego pn.: „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” (umowa nr DOB-1-4/1/PS/2014).