LATEST TECHNOLOGY IN PRACTICE
tel. +48 71 327 07 00,  fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

EMC ON-SITE TESTING

Wymóg oceny stopnia kompatybilności elektromagnetycznej dotyczy nie tylko stosunkowo niewielkich urządzeń elektronicznych, które można w całości wprowadzić do specjalnej komory bezodbiciowej. Badaniami EMC trzeba objąć także obiekty o dużych gabarytach, urządzenia stacjonarne, lub wręcz całe instalacji przemysłowe. Dla takich obiektów badania trzeba prowadzić poza laboratorium - albo w miejscu instalacji urządzeń, albo innych odpowiednio dobranych lokalizacjach.

Radiotechnika Marketing od lat prowadzi badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej wykonywane w terenie. Mają one na celu ocenę poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych, ale także eliminację problemów z zakłóceniami występującymi w różnych elementach badanych systemów.

 
     
 

Badania in-situ jakie wykonujemy dotyczą m.in.:

  • pojazdów wojskowych,
  • samochodów,
  • maszyn przemysłowych,
  • rozbudowanych systemów w zakładach produkcyjnych.

W szczególnych przypadkach badania in-situ mogą być rozszerzone o pomiary mniejszych komponentów w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej.

     

Oprócz określenia poziomu emisji elektromagnetycznych dla potrzeb spełnienia wymagań normatywnych, badania całych systemów umożliwiają dodatkowo:

  • ocenę współdziałania poszczególnych urządzeń wchodzących w skład złożonych systemów,
  • eliminację źródeł wzajemnych zakłóceń między różnymi podsystemami wchodzącymi w skład złożonego obiektu,
  • badanie pojazdów znajdujących się w ruchu i maszyn w trakcie pracy,
  • sprawdzenie wpływu emitowanych zaburzeń na systemy łączności zainstalowane w badanym urządzeniu bądź systemie.
 
     
 

W celu uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów przy padaniach in-situ trzeba wziąć pod uwagę wiele dodatkowych czynników, które nie występują w typowych badaniach laboratoryjnych. Niezwykle istotne jest staranne dobranie i właściwe przygotowanie miejsca prowadzenia badań. Warunki wykonywania badań in-situ często wymagają zastosowania niestandardowych metod pomiarowych. Ograniczenia w dostępnej przestrzeni pomiarowej, obecne w otoczeniu zakłócenia radiowe, czy brak możliwości obrotu obiektu badań wymuszają podjęcie szeregu nietypowych kroków i rozwiązań.

OSOBA KONTAKTOWA

Marcin Hamberg